masker

Opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming ConebeamCT voor MKA chirurgen

Samenvatting

icoon voor wie
voor wie?
 • MKA-chirurgen

icoon kosten
deelnameprijs

€ 1.650,-

Deelnameprijs

 • MKA-chirurg

  € 1.650,-

icoon vakgebied
vakgebied

Mondziekten en Kaakchirurgie

+1

Vakgebied

Mondziekten en Kaakchirurgie

Radiologie

icoon krt-punten
KRT punten

18

icoon locatie
locatie

ACTA

icoon toets
toets

ja

De cursus

Deze cursus is speciaal gericht op de eisen die in de ministeriële regeling, behorende bij het Besluit Stralingsbescherming Kernenergiewet, de Europese richtlijn Conebeam CT en de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, die aan tandarts-specialist worden gesteld. Na het volgen van deze cursus en het behalen van het hieraan verbonden toets voldoet u aan de vereisten die door de ministeries van VWS en SZW gesteld worden aan de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen. CBCT is een relatief nieuwe technologie; het gebruik ervan kan diagnostische voordelen opleveren maar zorgt ook voor een hogere stralingsbelasting voor patiënt en omgeving. Onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn: de technologie, stralingsfysica en stralingdoses, wet- en regelgeving, richtlijnen en (MKA)diagnostiek.

De cursus wordt afgesloten met een verplichte toets. Als u voor deze toets slaagt, ontvangt u een certificaat overeenkomstig het Besluit Stralingsbescherming Kernenergiewet (deskundigheidseisen). De cursus voldoet hiermee aan de eisen voor de deskundigheid met betrekking tot het gebruik van CBCT-toestellen in de tandheelkunde. Er is één herkansing mogelijk per jaar. Dit wordt in individueel overleg met de deelnemer georganiseerd.

Onderwerpen

 • icoon vinkje

  technologie, beeldvorming,beeldkwaliteit;

 • icoon vinkje

  infrastructuur;

 • icoon vinkje

  stralingsleer, dosimetrie;

 • icoon vinkje

  wettelijk kader;

 • icoon vinkje

  richtlijnen gebruik CBCT;

 • icoon vinkje

  diagnostiek: traumatologie, cysten, tumoren

 • icoon vinkje

  diagnostiek: implantologie, schisis, dento-alveolaire afwijkingen

 • icoon vinkje

  troubleshooting.

icoon Q-keurmerk
Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk®. Het Q-keurmerk® is het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing.

Leerdoelen

 • icoon vinkje

  een goede afweging te maken of een CBCT-toestel een toegevoegde waarde voor u heeft;

 • icoon vinkje

  te bepalen welke specificaties een toestel voor uw gebruiksdoel moet hebben;

 • icoon vinkje

  te weten aan welke wettelijke eisen u moet voldoen voordat u een CBCT-toestel mag gebruiken;

 • icoon vinkje

  eenvoudige problemen met de beeldvorming te onderkennen en te verhelpen;

 • icoon vinkje

  anatomie en pathologie te diagnosticeren in CBCT-volumes.

De docenten

icoon plusje

dr. Erwin Berkhout

icoon plusje

Reinier Hoogeveen

icoon plusje

Marjolijn Gilijamse

icoon plusje

dr. Erik van der Meij

Extra informatie

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met:

Kellie Vis

email: k.vis@acta.nl

telefoon: 020-5980387

masker
Terug naar het overzicht

Opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming ConebeamCT voor MKA chirurgen

icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2022