masker

Stralingshygiënisch geschoold Beroepsbeoefenaar Conebeam CT (voorheen niveau 4A/M)

Samenvatting

icoon kosten
deelnameprijs

€ 1.650,-

Deelnameprijs

 • Tandarts

  € 1.650,-

icoon vakgebied
vakgebied

Radiologie

Vakgebied

Radiologie

icoon toets
toets

ja

De cursus

Deze cursus is speciaal gericht op de eisen die in de ministeriële regeling, behorende bij het Besluit Stralingsbescherming
Kernenergiewet, de Europese richtlijn Conebeam CT en de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie, aan de tandarts en specialist worden gesteld.
Na het volgen van deze cursus voldoet u aan de vereisten die door de ministeries van VWS en SZW gesteld worden aan de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen in de tandheelkunde.

CBCT is een relatief nieuwe technologie binnen de tandheelkunde; het gebruik ervan kan diagnostische voordelen opleveren maar zorgt ook voor een hogere stralingsbelasting voor patiënt en omgeving.

De cursus wordt afgesloten met een verplichte toets. Als u voor deze toets slaagt, ontvangt u een certificaat overeenkomstig het Besluit Stralingsbescherming Kernenergiewet (deskundigheidseisen). De cursus voldoet hiermee aan de eisen voor de deskundigheid met betrekking tot het gebruik van CBCT-toestellen in de tandheelkunde.

Onderwerpen

 • icoon vinkje

  een goede afweging te maken of een CBCT-toestel een toegevoegde waarde voor u heeft;

 • icoon vinkje

  te bepalen welke specificaties een toestel voor uw gebruiksdoel moet hebben;

 • icoon vinkje

  te weten aan welke wettelijke eisen u moet voldoen voordat u een CBCT-toestel mag gebruiken;

 • icoon vinkje

  eenvoudige problemen met de beeldvorming te onderkennen en te verhelpen;

 • icoon vinkje

  anatomie en pathologie te diagnosticeren in CBCT-volumes.

icoon Q-keurmerk
Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk®. Het Q-keurmerk® is het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing.

De docenten

icoon plusje

dr. Erwin Berkhout

icoon plusje

dr. Gerard Sanderink

icoon plusje

Reinier Hoogeveen

masker
Terug naar het overzicht

Stralingshygiënisch geschoold Beroepsbeoefenaar Conebeam CT (voorheen niveau 4A/M)

icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2022