masker

Samenvatting

icoon voor wie
voor wie?
  • Tandartsen

  • Mondhygiënisten

  • Assistenten

icoon vakgebied
vakgebied

Bijzondere zorggroepen

Vakgebied

Bijzondere zorggroepen

icoon krt-punten
KRT/KRM punten

6

icoon locatie
locatie

ACTA (0Z-01)

icoon toets
toets

nee

Inhoudelijk is de Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde verantwoordelijk voor deze nascholingsactiviteit. De logistieke en administratieve organisatie wordt uitgevoerd door ACTA Dental Education.

De cursus

‘Inleiding in de geriatrie’

Zowel het aantal als het aandeel ouderen in de Nederlandse samenleving zal de komende
decennia stijgen en dit zal gevolgen hebben voor de gezondheidszorg, waaronder ook de
tandheelkundige zorg. Bij ouderen wordt een verandering gezien in de presentatie van aandoeningen waarmee rekening moet worden gehouden bij de specifieke keuzes die moeten worden gemaakt in diagnostiek en de eventueel daarop volgende behandeling. Tevens is het van belang om enige kennis te hebben van de farmacotherapie bij de behandeling van (kwetsbare) ouderen.

‘Mondzorg voor de kwetsbare oudere patiënt’

U wordt wegwijs gemaakt in de mondzorgverlening aan (kwetsbare) ouderen. Hoe kunt u de mondzorg
voor (kwetsbare) ouderen het best organiseren? Welke orale implicaties hebben ouderdomsspecifieke ziekten? Welke informatie verzamelt u en welke afwegingen maakt u bij het opstellen van een mondzorgplan? Wij verwachten dat deze eerste theoretische module uit de differentiatieopleiding tandarts-geriatrie ook andere belangstellenden (tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici) zal enthousiasmeren, tot het volgen van meer van onze theoretische modules.

icoon Q-keurmerk
Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk®. Het Q-keurmerk® is het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing.

De docenten

icoon plusje

dr. Claar van der Maarel - Wierink

masker
Terug naar het overzicht

Mondzorg voor de geriatrische patiënt

icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2021