masker

Opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming – thk. basis

Samenvatting

icoon voor wie
voor wie?
 • Tandartsen

 • Orthodontisten

icoon vakgebied
vakgebied

Radiologie

Vakgebied

Radiologie

icoon krt-punten
KRT punten

18

icoon locatie
locatie

ACTA, Amsterdam

icoon toets
toets

ja

Cursusprijs is nog niet bepaald, volgt zo spoedig mogelijk.

De cursus

Iedere in Nederland werkzame tandarts moet aantoonbaar geschoold zijn op het deskundigheidsgebied stralingsbescherming. In de universitaire Tandheelkunde opleidingen wordt deze deskundigheid als sinds 1990 onderwezen en heeft lange tijd ‘’stralingshygiëne niveau 5A/m’’ geheten. In de nieuwe structuur van de Europese ‘’basic safety standards’’ sinds 2013 dient de stralingsdeskundigheid meer beroeps gerelateerd te zijn en spreekt men van Stralingshygiënisch geschoolde beroepsbeoefenaars. Samen met kennis over management en handhaving leidt dit tot de kwalificatie TMS – tandheelkunde-basis.
De opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS) – tandheelkunde-basismodule (TMS) leidt op tot het gelijknamige diploma dat vereist is om in Nederland als tandarts een röntgentoestel te mogen gebruiken en beheren.
Deze opleiding is vereist voor tandartsen die op eigen initiatief röntgenopnamen willen indiceren en vervaardigen en geen diploma stralingsbescherming (niveau 5A/m of gelijkwaardig) hebben. Ook tandartsen die buiten Nederland in de EU zijn opgeleid moeten deze opleiding volgen indien zij geen diploma stralingsbescherming hebben van een erkend opleidingsinstituut. Tandartsen die in de EU zijn opgeleid en wel een stralingsbeschermingsdiploma hebben van een erkend opleidingsinstituut vallen onder de reguliere nascholingseis en zijn niet genoodzaakt de opleiding TMX –tandheelkunde basis te volgen.

De TMS- tandheelkunde basis opleiding betreft een uitgebreide opleiding conform de kerncompetenties zoals geformuleerd in de regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming artikel 5.22 bijlage 5.2. en wordt afgesloten moet een toets. Het behalen van de toets is voorwaarde voor het verkrijgen van het diploma

Onderwerpen

 • icoon vinkje

  Stralingsproductie en interactie

 • icoon vinkje

  Radiologische grootheden en eenheden

 • icoon vinkje

  Fysische eigenschappen van röntgentoestellen

 • icoon vinkje

  Principes van stralingsdetectie

 • icoon vinkje

  Rechtvaardiging

 • icoon vinkje

  Radiobiologie

 • icoon vinkje

  Tumoren en erfelijke afwijkingen

 • icoon vinkje

  Weefselreacties

 • icoon vinkje

  Risico bij zwangerschap

 • icoon vinkje

  Algemene principes van stralingsbescherming

 • icoon vinkje

  Stralingsrisicoinventaristie

 • icoon vinkje

  Stralingsbescherming bij patiënten

 • icoon vinkje

  Stralingsbescherming tov. medewerkers

 • icoon vinkje

  Diagnostische referentieniveaus

 • icoon vinkje

  Kwaliteitsbewaking en –bevordering

 • icoon vinkje

  Nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen

icoon Q-keurmerk
Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk®. Het Q-keurmerk® is het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing.

Leerdoelen

 • icoon vinkje

  Na het behalen van de toets als afsluiting van deze cursus voldoet u aan de wettelijk deskundigheidseis als u op eigen initiatief stralingshandelingen in de tandartspraktijk uitvoert.

De docenten

icoon plusje

dr. Erwin Berkhout

icoon plusje

dr. Gerard Sanderink

masker
Terug naar het overzicht

Opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming – thk. basis

icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2022