masker

Samenvatting

icoon voor wie
voor wie?
 • Tandartsen

 • Mondhygiënisten

 • Assistenten

 • Studenten

icoon vakgebied
vakgebied

Management

Vakgebied

Management

icoon krt-punten
KRT/KRM punten

3

icoon locatie
locatie

ACTA (11N-62)

icoon toets
toets

nee

Inhoudelijk is de Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde verantwoordelijk voor deze nascholingsactiviteit. De logistieke en administratieve organisatie wordt uitgevoerd door ACTA Dental Education.

De cursus

Het aantal kwetsbare ouderen zal vanaf nu jaarlijks fors blijven groeien in Nederland. Voor de komende tien jaar zal een verdubbeling van deze kwetsbare en complex gezonde ouderen een feit worden. Veel van deze ouderen worden niet meer opgenomen in verpleeghuizen. Steeds meer verpleeghuiszorg zal in de thuiszorgvariant worden geleverd. Ook de mondzorg krijgt in de thuiszorg een steeds prominentere rol waar de eerstelijnstandarts naast de huisarts en apotheker een eerste aanspreekpunt zal blijven. Dat maakt deze eerstelijns tandartsen mede verantwoordelijk voor de aan huis geleverde mondzorg door verpleegkundigen.

Per 1 juli 2017 is de traditionele “papieren” methodiek van AWBZ declaraties omgevormd naar een nieuwe digitale vorm van declareren voor alle cliënten in de WLZ. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om ook in de thuiszorgsituatie de juist geïndiceerde zonder tussenkomst van een verpleeghuis of instelling te kunnen declareren. Tevens zijn de patiënten in het verpleeghuis of de zorginstelling met de juiste indicatie nu ook gewoon vanuit het vertrouwde patiënt informatie en declaratie systeem (Exquise, Complan, Simplex, e.a.) in de algemene praktijk te declareren rechtstreeks bij de zorgkantoren. Kortom veel veranderingen in het ouderen domein op komst. De nieuwe declaratiestandaard is vereenvoudigd maar kent nog wel wat wetenswaardigheden.

We willen u graag op weg helpen in deze ontwikkeling die in onze beleving over 5 tot 10 jaar de gewoonste zaak zal zijn in iedere tandartspraktijk. Spreker Arie Hoeksema deelt graag zijn kennis en praktijkervaringen van de financiering en regelgeving rondom de robuuste en kwetsbare ouderen en ouderen met een complexe gezondheid.

De cursus is een onderdeel van de opleiding tot tandarts-geriatrie en ook toegankelijk voor belangstellenden van de geriatrische tandheelkunde.

Onderwerpen

 • icoon vinkje

  De financiering van en indicatiestelling rondom de zorg voor kwetsbare en complexe ouderen in de wijk en in verpleeghuizen

 • icoon vinkje

  Een verkenning van vernieuwing van de AWBZ naar de Wet Langdurige Zorg met betrekking tot geriatrische tandheelkunde

 • icoon vinkje

  De mogelijkheden van aanspraak op de bijzondere tandheelkunde binnen de gerodontologie

 • icoon vinkje

  En wat verder ter tafel komt in de zeer open interactieve discussies rondom deze onderwerpen

icoon Q-keurmerk
Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk®. Het Q-keurmerk® is het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing.

De docenten

icoon plusje

dr. Claar van der Maarel - Wierink

masker
Terug naar het overzicht

Organisatie en Regelgeving

icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2021