masker

Samenvatting

icoon voor wie
voor wie?
 • Tandartsen

icoon vakgebied
vakgebied

Bijzondere zorggroepen

Vakgebied

Bijzondere zorggroepen

icoon locatie
locatie

ACTA-gebouw

icoon toets
toets

ja

Doelgroep: Tandartsen met een algemene praktijk en tandartsen werkzaam binnen de Bijzondere Tandheelkunde.

De cursus

Psychische problemen komen frequent voor. Structureel voldoet zo’n kwart van alle Nederlanders aan alle kenmerken van een psychiatrische stoornis en ongeveer veertig procent van alle mensen heeft er al eens in zijn leven mee te maken gehad. Tandartsen worden er in hun werk dus regelmatig mee geconfronteerd. Extreme angst voor het ondergaan van een tandheelkundige ingreep (‘tandartsfobie’) is daar een bekend voorbeeld van. Maar psychische problemen beperken zich niet tot angst alleen en kunnen een rol spelen bij het ontstaan van fysieke en tandheelkundige klachten (zoals pijn in de mond), herstel van klachten belemmeren of tot gebitsbeschadigingen leiden. Soms leidt psychisch leed tot uiterst opstandig of zelfs agressief gedrag jegens de behandelaar. Inzicht in de achtergrond van deze problematiek is belangrijk, omdat hierdoor de mogelijkheid ontstaat passende maatregelen te nemen om tot een succesvolle tandheelkundige behandeling te komen.

Deze cursus bestaat uit twee delen.

Het eerste deel behandelt de inschatting van psychische problematiek. Er wordt aandacht besteed aan het bio-psycho-sociale model van gezondheid en ziekte. Vervolgens wordt het afnemen van een anamnese die de verschillende aspecten van dit model beslaat, besproken en geoefend.

Het tweede deel behandelt de problematiek van een aantal relevante psychiatrische ziektebeelden waarmee de tandarts in zijn praktijkuitoefening kan worden geconfronteerd. Kortom, in deze cursus leert de tandarts voor de tandheelkunde relevante psychische aandoeningen te herkennen, typische valkuilen te vermijden en de juiste stappen te nemen om patiënten op een adequate manier tandheelkundig te behandelen of te verwijzen.

Psychische problemen komen frequent voor. Structureel voldoet zo’n kwart van alle Nederlanders aan alle kenmerken van een psychiatrische stoornis en ongeveer veertig procent van alle mensen heeft er al eens in zijn leven mee te maken gehad. Tandartsen worden er in hun werk dus regelmatig mee geconfronteerd. Extreme angst voor het ondergaan van een tandheelkundige ingreep (‘tandartsfobie’) is daar een bekend voorbeeld van. Maar psychische problemen beperken zich niet tot angst alleen en kunnen een rol spelen bij het ontstaan van fysieke en tandheelkundige klachten (zoals pijn in de mond), herstel van klachten belemmeren of tot gebitsbeschadigingen leiden. Soms leidt psychisch leed tot uiterst opstandig of zelfs agressief gedrag jegens de behandelaar. Inzicht in de achtergrond van deze problematiek is belangrijk, omdat hierdoor de mogelijkheid ontstaat passende maatregelen te nemen om tot een succesvolle tandheelkundige behandeling te komen.

Deze cursus bestaat uit twee delen.

Het eerste deel behandelt de inschatting van psychische problematiek. Er wordt aandacht besteed aan het bio-psycho-sociale model van gezondheid en ziekte. Vervolgens wordt het afnemen van een anamnese die de verschillende aspecten van dit model beslaat, besproken en geoefend.

Het tweede deel behandelt de problematiek van een aantal relevante psychiatrische ziektebeelden waarmee de tandarts in zijn praktijkuitoefening kan worden geconfronteerd. Kortom, in deze cursus leert de tandarts voor de tandheelkunde relevante psychische aandoeningen te herkennen, typische valkuilen te vermijden en de juiste stappen te nemen om patiënten op een adequate manier tandheelkundig te behandelen of te verwijzen.

Afsluitende toets

De cursus wordt afgesloten met een toets.
De getoetste stof omvat:

 • De Jongh, A. (2004). ‘Lastige’ patiënten in de tandartspraktijk: over psychische problemen en de gevolgen voor het behandelplan. Bohn Stafleu, Van Loghum: Houten [ISBN 90 313 4253].*

* Het boek is niet inbegrepen bij de cursusprijs

Docenten:
Drs. W. Knibbe (gz-psycholoog)
Prof. dr. A. de Jongh (tandarts/gz-psycholoog)

 

 

Onderwerpen

 • icoon vinkje

  Het eerste deel behandelt de inschatting van psychische problematiek.

 • icoon vinkje

  Het tweede deel behandelt de problematiek van een aantal relevante psychiatrische ziektebeelden waarmee de tandarts in zijn praktijkuitoefening kan worden geconfronteerd.

icoon Q-keurmerk
Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk®. Het Q-keurmerk® is het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing.

Leerdoelen

 • icoon vinkje

  In grote lijnen het psychosociaal functioneren van een patiënt kunnen beoordelen.

 • icoon vinkje

  Kunnen afnemen van een (bio)psycho-sociale anamnese.

 • icoon vinkje

  Kunnen herkennen van voor de tandheelkundige beroepsuitoefening relevante psychopathologische verschijnselen (in het kader van DSM classificaties) zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, denk- en waarnemingsstoornissen, eetstoornissen en somatoforme stoornissen.

 • icoon vinkje

  Kunnen benoemen van de belangrijkste kenmerken van voornoemde psychische aandoeningen.

 • icoon vinkje

  Kunnen benoemen van de consequenties van het hebben van een dergelijke stoornis voor de uitvoering van een tandheelkundige behandeling.

 • icoon vinkje

  Weet hebben van de belangrijkste typen (psychotherapeutische, medicamenteuze) behandelingen van voornoemde stoornissen en daarvoor kunnen verwijzen.

 • icoon vinkje

  Omgaan met problemen voortkomend uit deze stoornissen.

 

 

 

De docenten

icoon plusje

prof. dr. Ad de Jongh

Extra informatie

Het boek is niet inbegrepen bij de cursusprijs

Inhoudelijk is de Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde verantwoordelijk voor deze nascholingsactiviteit. De logistieke en administratieve organisatie wordt uitgevoerd door ACTA Dental Education.

Tandartsen met een algemene praktijk en tandartsen werkzaam binnen de Bijzondere Tandheelkunde.

 

 

 

masker
Terug naar het overzicht

Psychopathologie voor tandartsen

icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2021