masker

Periodieke Nascholing Stralingsbescherming incl. verwijzerscursus CBCT

Deze cursus is al begonnen, je kunt je niet meer inschrijven.

Samenvatting

icoon voor wie
voor wie?
 • Tandartsen

 • Orthodontisten

icoon kosten
deelnameprijs

€ 0,-

Deelnameprijs

 • Tandarts

  € 0,-

 • Orthodontist

  € 0,-

icoon vakgebied
vakgebied

Radiologie

Vakgebied

Radiologie

icoon krt-punten
KRT/KRM punten

4

icoon wanneer
startdatum

do 08-03-2018

icoon locatie
locatie

ACTA

icoon toets
toets

nee

icoon tijd
tijd

19:00 - 22:00 uur

De cursus

Deze cursus combineert een update over stralingsbescherming in de praktijk met kennis over de mogelijkheden van conebeam CT (CBCT).

In februari 2018 heeft het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) het Besluit Stralingsbescherming vervangen. Ook voor de tandheelkundige röntgentoepassingen heeft dit gevolgen, bijvoorbeeld voor de eisen die er gesteld worden aan het KEW-dossier en de verantwoordelijkheidsstructuur in de praktijk. Behalve veranderingen in wet- en regelgeving veranderen de inzichten over stralingshygiëne in de praktijk en voor de patiënt.
Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig up-to-date wat betreft de moderne stralingshygiëne en huidige regelgeving.

Daarnaast bestaat er voor het verwijzen ten behoeve van een CBCT onderzoek de noodzaak dat de verwijzer kennis van zaken heeft over de toepassing (KNMT praktijkrichtlijn Radiologie – 2018). CBCT biedt onomstotelijk een toegevoegde waarde voor de tandheelkundige diagnostiek. De 3e dimensie die op intraorale- en panoramische röntgenbeelden verborgen blijft geeft op CBCT beelden niet zelden doorslaggevende informatie voor de tandheelkundige diagnostiek en/of behandeling.
In deze cursus leert u de basis van diagnostiek met CBCT, de indicatiestelling van CBCT-opnamen en oefent u interactief in de diagnostiek op CBCT-beelden. Na de cursus voldoet u aan de eisen die gesteld worden aan een tandarts die verwijst voor CBCT-opnamen.

Met deze cursus slaat u twee vliegen in één klap: na afronding van de cursus voldoet u aan de vereisten om te kunnen verwijzen voor CBCT-onderzoek en voldoet u aan de eis van de noodzakelijk nascholing op het gebied van stralingsbescherming en radiologie.

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Onderwerpen

 • icoon vinkje

  Moderne stralingshygiëne in de praktijk (ALADA)

 • icoon vinkje

  Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

 • icoon vinkje

  Praktijkrichtlijn Radiologie

 • icoon vinkje

  Anatomische structuren in 2D en 3D

 • icoon vinkje

  Indicatiestelling van CBCT-onderzoek

 • icoon vinkje

  Diagnostiek patiëntencasus

icoon Q-keurmerk
Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk®. Het Q-keurmerk® is het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing.

Leerdoelen

 • icoon vinkje

  Na het volgen van deze cursus voldoet u aan de scholingseis zoals die geldt voor tandartsen die verwijzen voor CBCT-diagnostiek

 • icoon vinkje

  Tevens voldoet u na het volgen van deze cursus aan de eis die de IGJ stelt aan nascholing op het gebied van de stralingsbescherming zoals opgenomen in het Besluit basisvieligheidsnormen stralingsbescherming.

 • icoon vinkje

  De cursus is geen vervanging van de verplichte deskundigheid voor gebruikers (bedieners) van ConebeamCT (eindtermen gebruikers ConebeamCT).

 

 

De docenten

icoon plusje

dr. Erwin Berkhout

Docent / spreker

icoon plusje

dr. Gerard Sanderink

Docent / spreker

icoon plusje

Reinier Hoogeveen

Docent / spreker

masker
icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2024