masker

QP (Genees)middelengebruik

Dit symposium is al geweest, je kunt je niet meer inschrijven.

Informatie

icoon kosten
deelnameprijs

€ 470,-

icoon wanneer
wanneer

zaterdag 10-04-2021

icoon lezingen
lezingen

3

icoon locatie
locatie

Livestream & Van der Valk Breukelen

icoon tijd
tijd

09.30 - 16.00

icoon workshops
workshops

0

Over het symposium

Bij het behandelen van een brede patiëntenpopulatie in de algemene praktijk krijgt de tandarts te maken met uiteenlopende medische voorgeschiedenissen. Kennis van de huidige medicatie, tandheelkundige interacties en te nemen voorzorgen in uw behandeling is hierbij noodzakelijk. Waar enerzijds polyfarmacie (het gebruik van meerdere geneesmiddelen) bij de oudere populatie uw behandeling beïnvloedt, speelt anderzijds bij de jongere generatie het toegenomen middelengebruik. Het gebruik van recreatieve drugs is in de afgelopen decennia fors toegenomen met de bijbehorende nadelige effecten op het gebit. Ook roken en alcoholgebruik hebben invloed op zowel de mondgezondheid als de keuze van behandeling. Gedurende deze themadag krijgt u door lezingen en parallelsessies een beter inzicht in de huidige stand van zaken en krijgt u handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Moderator: Renée Helmers

Programma

 • 09:30

  Inleiding

 • 09:45

  Lezing 1: De oudere patiënt met multimorbiditeit en polyfarmacie, door dr. Claar van der Maarel-Wierink

  icoon pijltje
 • 10:30

  Pauze

 • 10:50

  Lezing 2: Medicatie in de mondzorg, door Willem Rademacher

  icoon pijltje
 • 11:35

  Lezing 3: Drugstrends in 2021, door Tom Bart

  icoon pijltje
 • 12:20

  Lunchpauze

 • Sessie 1 De invloed van de verschillende vormen van rookgedrag op de mondgezondheid, door Sergio Bizzarro

Het is al jaren bekend dat roken slecht is voor zowel de algehele als de mondgezondheid. Hoewel elke roker zal beseffen dat zijn verslaving een negatief effect heeft op zijn gezondheid in het algemeen en parodontium in het bijzonder, is stoppen met roken een zeer lastig proces. Maar is stoppen voor de mondgezondheid altijd positief? Wat is in dit geval de invloed van de moderne elektronische sigaretten? In deze sessie geeft Sergio Bizzarro een overzicht van de invloed van verschillende manieren van roken op de mondgezondheid, en in het bijzonder op parodontitis. Daarnaast gaat hij in op de effecten van het stoppen met roken op het parodontium.

 

Sessie 2 Middelengebruik en effecten op de mondgezondhei, door Gussje Schipper
Drugs en alcohol zijn tegenwoordig overal in de maatschappij te vinden. Iedere tandarts heeft meerdere patiënten onder behandeling die – al dan niet regelmatig – middelen gebruiken. Natuurlijk heeft het gebruik van drugs en/of alcohol invloed op de mondgezondheid. Maar welk effect heeft middelengebruik eigenlijk en is de literatuur hier wel zo duidelijk over? Hoe herken je dit bij je patiënten en hoe maak je het bespreekbaar? In deze sessie zoekt Guusje Schipper aan de hand van de nodige casuïstiek een antwoord op bovenstaande vragen.
Sessie 3 Medicatie & Gebitsslijtage, door Peter Wetselaar
Gebitsslijtage is een multifactoriële aandoening die leidt tot het verlies van de harde tandweefsels (glazuur, dentine en wortelcement). Gebitsslijtage kan worden onderverdeeld in mechanische en chemische gebitsslijtage, die weer kunnen worden onderverdeeld in intrinsiek en extrinsiek. Medicatie kan op diverse manieren invloed hebben op de mate van gebitsslijtage. In de eerste plaats kan medicatie tot negatieve gevolgen leiden. Het is bekend dat langdurig gebruik van (meerdere soorten) medicijnen als bijwerking een afname van de kwaliteit van het speeksel tot gevolg kan hebben. Dit kan leiden tot een toename van mechanische slijtage (door minder smerende werking van het speeksel) en ook een toename van chemische slijtage (door een verminderde buffercapaciteit). Andere negatieve bijwerkingen van medicatie kunnen een toename van de bruxisme-activiteit zijn, of doordat de medicatie zelf zuur is. Ook van genotmiddelen is bekend dat deze een negatieve invloed kunnen hebben op de mate van gebitsslijtage, ook deze aspecten zullen de revue passeren. Er kunnen natuurlijk ook positieve aspecten zijn van medicatiegebruik wanneer bijvoorbeeld medicatie reflux (deels) verhelpt en zo de zuuraanval van de maaginhoud voorkomt. Tijdens deze sessie bespreekt Peter Wetselaar bovenstaande aspecten tot in detail en geeft hij handvatten hoe dit in de dagelijkse praktijk toe te passen.
Sessie 4 (Poly)farmacie, wie kent het nie?, door Willem Rademacher
Om patiënten adequaat en veilig te kunnen behandelen, is een goede kennis over de gevolgen van medische co-morbiditeit en geneesmiddelengebruik van groot belang. Tijdens deze sessie geeft Willem Rademacher een overzicht van medicatiebijwerkingen die relevant kunnen zijn voor de mondzorgkundige professional en vertelt hij wat een geneesmiddelenoverzicht ons zegt over de patiënt.
" >

13:10

Middagsessies ronde 1

icoon pijltje
 • 14:10

  Pauze

 • 14:40

  Middagsessies ronde 2

  icoon pijltje
 • 15:40

  Afsluiting