masker

Bio

Marije Petersen werkt als MTI-arts (medisch-tandheelkundige interactie) op de afdeling Orale Geneeskunde van ACTA. Zij heeft Geneeskunde gestudeerd in Groningen en is vervolgens op de afdeling hoofd-hals chirurgie in het Antoni van Leeuwenhoek gaan werken, eerst als ANIOS en later als arts-onderzoeker. Na vier jaar fulltime onderzoek in combinatie met poliklinisch werk heeft zij in 2019 met succes haar proefschrift over het larynx- hypopharynxcarcinoom verdedigd aan de UvA/ACTA. In datzelfde jaar is zij aangenomen voor de vervolgopleiding MKA-chirurgie in het Amsterdam UMC en startte zij als student Tandheelkunde.

icoon usp

The organizational and financial arrangements are made by ACTA-DE

icoon usp

Part of the Academic Center for Dentistry in Amsterdam

icoon usp

Well-established, professional speakers from the field of dentistry

© Copyright Acta DE 2023