masker

Samenvatting

icoon voor wie
voor wie?
  • Tandartsen

icoon kosten
deelnameprijs

€ 2.750,00

icoon vakgebied
vakgebied

BIG Herregistratie

Vakgebied

BIG Herregistratie

icoon locatie
locatie

ACTA, Amsterdam

icoon toets
toets

ja

*De basiscursus Reanimatie/AED, Infectiepreventie en de cursus Stralingshygiënisch geschoold Beroepsbeoefenaar - Tandartsen vallen buiten de toetsing en het scholingstraject.

De cursus

Voor de BIG-herregistratie Tandartsen is de eis gesteld, dat er in de vijf jaar voorafgaand aan de herregistratie minimaal 2080 uur patiëntgebonden tandheelkundige werkzaamheden zijn verricht. Werkervaring telt alleen mee als deze voldoet aan de eisen van het beoordelingskader tandartsen. Op de website van het BIG register (bigregister.nl) vindt u ook meer informatie over de werkervaringseis.

Voor tandartsen loopt de BIG registratie na een periode van 5 jaar af en men dient zich (tijdig) te herregistreren.

Indien men aan de gestelde norm voldoet, kan er herregistratie worden aangevraagd. Daarvoor verwijzen wij naar de website van VWS en van het BIG register.

Aan tandartsen die niet (kunnen) voldoen aan deze eis voor herregistratie, wordt in opdracht van het Ministerie van VWS een scholingsprogramma aangeboden om alsnog aan de eisen voor herregistratie te voldoen. Het scholingsprogramma vindt bij ACTA plaats en wordt aangeboden door ACTA Dental Education.

Informatie over inhoud, kosten en duur van het traject

Het scholingstraject betreft een compact programma. Uitgangspunten voor het scholingstraject vormen de kerncompetenties, zoals vermeld in de BIG-wetgeving.

  • a. Het stellen van een diagnose op basis van algemene anamnese;
  • b. het opstellen van een behandelplan;
  • c. het uitvoeren van preventieve en curatieve behandelingen;
  • d. het evalueren en vastleggen van tandheelkundige zorg.

Het gehele scholingstraject omvat een update praktijk in de vorm van practica, een scholingsdag, en daarnaast worden er vaardigheden getoetst op de Simodont Dental Trainer (Simodont). De update van theorie bekijkt u via weblectures, waarvoor u na betaling van het traject een inlogcode ontvangt

Indien het gehele scholingstraject met succes is doorlopen, volgt de afgifte van het PRC* (Periodiek Registratie Certificaat). Met dit PRC kan men bij het BIG Register herregistratie aanvragen voor 5 jaar.

Zaterdag 13 april 2024

Scholingsdag deel 1 met het thema Radiologie door dr. Jan Poorterman.
Aansluitend instructie en start Simodont opdrachten.

Zaterdag 20 april 2024

Scholingsdag deel 2 met het thema Orofaciale Pijn en Disfunctie door prof. dr. Frank Lobbezoo.
Aansluitend vervolg Simodont opdrachten voor wie deze nog niet heeft afgerond.

icoon Q-keurmerk
Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk®. Het Q-keurmerk® is het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing.

De docenten

icoon plusje

dr. Jan Poorterman

icoon plusje

prof. dr. Frank Lobbezoo

Extra informatie

Voor meer informatie, zie het beoordelingskader tandartsen op de website van het BIG register.

masker
masker
ACTA Dental Education BV - Contact isolation
masker

Wil je meer informatie over een cursus of weten wat wij voor uw praktijk kunnen betekenen? Bel met Sabine.

icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2024