masker

Samenvatting

icoon voor wie
voor wie?
 • Tandartsen

icoon kosten
deelnameprijs

€ 2.750,-

Deelnameprijs

 • Tandarts

  € 2.750,-

icoon vakgebied
vakgebied

BIG Herregistratie

Vakgebied

BIG Herregistratie

icoon krt-punten
KRT punten

7

icoon wanneer
Eerstvolgende startdatum

za 01-10-2022

icoon locatie
locatie

ACTA, Amsterdam

icoon toets
toets

ja

*De basiscursus Reanimatie/AED, Infectiepreventie en de cursus Stralingshygiënisch geschoold Beroepsbeoefenaar - Tandartsen vallen buiten de toetsing en het scholingstraject.

De cursus

Voor de BIG-herregistratie Tandartsen is de eis gesteld, dat er in de vijf jaar voorafgaand aan de herregistratie minimaal 2080 uur patiëntgebonden tandheelkundige werkzaamheden zijn verricht met een maximale onderbreking van 2 jaar.

Voor tandartsen loopt de BIG registratie na een periode van 5 jaar af en men dient zich (tijdig) te herregistreren.

Indien men aan de gestelde norm voldoet, kan er herregistratie worden aangevraagd. Daarvoor verwijzen wij naar de website van VWS en van het BIG register.

Aan tandartsen die niet (kunnen) voldoen aan deze eis voor herregistratie, wordt in opdracht van het Ministerie van VWS een scholingsprogramma of een toetsing aangeboden om alsnog aan de eisen voor herregistratie te voldoen. Het scholingsprogramma vindt bij ACTA plaats en wordt aangeboden door ACTA Dental Education.

Hierbij bestaat de keuze uit:

 • Het volgen van een scholingstraject.
 • Het afleggen van een toets. Wanneer deze toets geheel of gedeeltelijk wordt behaald, kan er vrijstelling worden gegeven voor het gehele, resp. een gedeelte van het scholingstraject.

Indien de scholing, al dan niet in combinatie met de toets vooraf, met succes is doorlopen, dan volgt de afgifte van het PRC* (Periodiek Registratie Certificaat), waarmee men zich kan wenden tot het BIG Register voor de herregistratie.

Informatie over inhoud, kosten en duur van het traject

Uitgangspunten voor het scholingsprogramma vormen de kerncompetenties, zoals vermeld in de BIG-wetgeving.

 • a. Het stellen van een diagnose op basis van algemene anamnese;
 • b. het opstellen van een behandelplan;
 • c. het uitvoeren van preventieve en curatieve behandelingen;
 • d. het evalueren en vastleggen van tandheelkundige zorg.

Er zijn 2 mogelijkheden  om een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) te verkrijgen.

1.Het scholingstraject

Dit betreft een compact programma, waarvoor ter voorbereiding online cursusaanbod beschikbaar wordt gesteld.

 1. Het toetstraject.

Naast het volgen van een scholingsprogramma wordt de mogelijkheid geboden om in één dag een toets af te leggen waarbij deze Kerncompetenties worden getoetst.

In beide gevallen, zowel na het volgen van de scholing als na het met voldoende resultaat afleggen van de toets, zal een Periodiek Registratie Certificaat (PRC) worden afgegeven. Met dit PRC kan men herregistratie aanvragen voor 5 jaar.
Bij een onvoldoende toets kan de kandidaat ervoor kiezen om via het scholingstraject (met eventueel vrijstelling voor de behaalde onderdelen van de toets) alsnog een PRC te verkrijgen.

icoon Q-keurmerk
Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk®. Het Q-keurmerk® is het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing.

De docenten

icoon plusje

dr. Jan Poorterman

icoon plusje

prof. dr. Frank Lobbezoo

Extra informatie

Voor meer informatie, zie het beoordelingskader tandartsen op de website van het BIG register.

masker
masker
ACTA Dental Education BV - Contact isolation
masker

Wil je meer informatie over een cursus of weten wat wij voor uw praktijk kunnen betekenen? Bel met Sabine.

icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2022