masker

Samenvatting

icoon voor wie
voor wie?
 • Tandartsen

 • Mondhygiënisten

 • Assistenten

icoon kosten
deelnameprijs

€ 645,-

Deelnameprijs

 • Tandarts

  € 645,-

 • Mondhygiënist

  € 645,-

 • Assistent

  € 645,-

icoon vakgebied
vakgebied

Algemene cursussen

+1

Vakgebied

Algemene cursussen

Sociale tandheelkunde

icoon krt-punten
KRT punten

8

icoon krt-punten
KRM punten

8

icoon locatie
locatie

ACTA-gebouw

icoon toets
toets

nee

U maakt ter voorbereiding op de praktijkdagen twee e-learningmodules.

De cursus

Meestal gaat het prima met de samenwerking tussen u en uw patiënten. Maar wat doet u wanneer het minder goed gaat? Wanneer u geconfronteerd wordt met ‘moeilijke’ patiënten? Patiënten die niet lijken te luisteren naar uw adviezen en voorlichting. Soms raken we als professionals geïrriteerd door het feit dat patiënten wel ‘ja’ zeggen maar ‘nee’ doen. Met vermoeidheid en frustratie als gevolg; “Hoe vaak moet ik het nog vertellen?”.

MG is gericht op een samenwerking waarbij de patiënt expert is over zijn eigen leven met zijn wensen en mogelijkheden en de professional de tandheelkundige expert is. Met deze rolverdeling blijkt de samenwerking in de praktijk, juist met ‘moeilijke’ patiënten beter te verlopen. Bij het toepassen van MG in de praktijk kan de verantwoordelijkheid voor een gezond gebit niet meer als vanzelfsprekend door de patiënt op uw schouders worden gelegd. Hierdoor wordt uw werkplezier vergroot!

Deze cursus bestaat uit twee e-learningmodules en twee praktische dagdelen.

De e-learning wordt voorafgaand aan de praktische dagdelen online afgerond, op een door u zelfgekozen tijdstip. Hierdoor kan de vertaalslag van theorie naar praktijk makkelijk plaatsvinden tijdens de twee praktische dagdelen. In het eerste praktische dagdeel gaan we aan de slag met alle vragen en uitdagingen die de theorie u heeft gegeven om in de praktijk toe te passen. “Wat gaat al gemakkelijk en wat lukt nog niet”? Na een interval van enkele weken, waarin u motiverende gespreksvoering (MG) toepast in de eigen praktijk, zal in het tweede dagdeel verdiepende feedback, handreikingen en tips gegeven worden om de implementatie van MG vorm kunt geven in uw eigen praktijk.

Programma

Dag 1 – 03-02-2024
08:30 – 09:00 Ontvangst

 • Motiverende vragen
 • Attitude van motiverende gespreksvoering in de praktijk
 • Luisteren
 • Weerstand observeren en ombuigen
 • Koffiepauze
 • Eigen gedragsverandering
 • Toepassen van de vragen per fase gedragsverandering
 • Casuïstiek uit de eigen praktijk uitwerken

12:45 Einde cursusdag

Dag 2 – 23-03-2024
08:30 – 09:00 Ontvangst

 • Ervaringen uit de praktijk
 • Feedback
 • Eigen gedragsverandering
 • Fases van gedragsverandering herkennen
 • Koffiepauze
 • Eigen en andermans weerstand ombuigen
 • Casuïstiek uit de eigen praktijk

12:45 Einde cursusdag

Onderwerpen

 • icoon vinkje

  Motivational Interviewing in de praktijk

 • icoon vinkje

  Motiverende vragen stellen

 • icoon vinkje

  Opdrachten uitwerken en bespreken

 • icoon vinkje

  Casuïstiek behandelen

icoon Q-keurmerk
Al onze cursussen zijn geaccrediteerd met het Q-keurmerk®. Het Q-keurmerk® is het keurmerk voor alle tandheelkundige bij- en nascholing.

De docenten

icoon plusje

Ellen Zwart

masker
icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2023