23 november 2023

Terugblik | Congres Orofaciale pijnpuzzels: denksport voor de mondzorg

Beïnvloedt de kwaliteit van slapen de pijnbeleving van een patiënt? Wat zijn de aandachtspunten bij het vaststellen van pijnklachten bij patiënten met dementie of de ziekte van Parkinson?

En hoe uiten neuropathische pijnklachten zich in de praktijk? De antwoorden op deze vragen zijn slechts een fractie van de vele onderwerpen die afgelopen zaterdag aan bod kwamen tijdens het Congres Pijnpuzzels: denksport voor de mondzorgpraktijk.  

Het was weer een geslaagde congresdag met een afwisselend programma bestaande uit lezingen en workshops, gemodereerd door prof. dr. Frank Lobbezoo en dr. Merel Verhoeff. De nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van orofaciale pijn vormden de rode draad tijdens het congres. Mede dankzij de input en verdiepende vragen van de enthousiaste deelnemers was er gedurende de dag veel interactie en werden er tips en tricks uit de dagelijkse praktijk gedeeld.  

Tijdens het plenaire ochtendprogramma werden diverse facetten van orofaciale pijn belicht. In de middag werd deze kennis vertaald naar de praktijk en gingen de deelnemers aan de hand van workshops dieper in op de stof.   

Prof. dr. Frank Lobbezoo stipte direct het belang van kennis over orofaciale pijn aan. Eén op de vijf mensen ervaart namelijk pijn in het orofaciale gebied. Om die reden is het cruciaal dat, naast tandartsen, juist ook mondhygiënisten en preventieassistenten over voldoende kennis beschikken om orofaciale problematiek in een klinische setting te kunnen herkennen en patiënten te kunnen adviseren. 

Gedurende de lezing Twee gezichten van orofaciale pijn maakte prof. dr. Corine Visscher onderscheid tussen primaire en secundaire hoofdpijn. Secundaire hoofdpijn gerelateerd aan TMD-klachten wordt vaak onterecht als primaire spanningshoofdpijn gediagnosticeerd, terwijl multidisciplinaire behandeling bij dit soort klachten duidelijk effectiever is. Oplettendheid in de mondzorgpraktijk kan hier mogelijk uitkomst bieden. 

Vervolgens werd het onderwerp neuropathische pijn toegelicht door dr. Michail Koutris. Zowel het herkennen van klachten van neuralgie als diagnosestelling met behulp van sensibiliteitstesten kwamen aan de orde. Casuïstiek zette de deelnemers aan het denken over interessante pijnpuzzels. Met de juiste diagnostiek blijken onnodige invasieve behandelingen vaak te kunnen worden voorkomen. 

In de lezing Hersenspinsels over pijn van dr. Merel Verhoeff kwam de complexiteit van neurodegeneratieve aandoeningen naar voren, ook in relatie tot de pijnbeleving van patiënten. Er werden oplossingen aangedragen voor uitdagingen in de praktijk, zoals het meten en observeren van pijn bij mensen met dementie middels een nieuw-ontwikkelde pijnschaal voor non-verbale individuen.   

De ochtend werd afgesloten door dr. Jeanne Baggen met een nieuw perspectief op de relatie tussen slapen en orofaciale pijn. De vicieuze cirkel van pijn en slecht slapen werd toegelicht: slecht slapen verlaagt de pijndrempel, waardoor patiënten meer pijn ervaren en nog minder slapen. Slaap is dus van grote invloed op de pijnperceptie.  

Na de tot in de puntjes verzorgde lunch van onze cateraar, startte het praktische middagprogramma met een tweetal workshops. Allereerst benaderde Wendy Knibbe orofaciale pijn vanuit een psychologisch perspectief. Tips en tricks over het voorlichten van patiënten over pijn als alarmsignaal kwamen aan bod, evenals stress en ontspanningsoefeningen. Tot slot volgde een workshop over TMD-functieonderzoek. Hierbij werd door middel van casuïstiek aandacht gegeven aan het afnemen van complete anamneses en klinisch TMD-functieonderzoek. Tijdens de workshops vielen alle puzzelstukjes die gedurende de dag werden verzameld in elkaar tot het complete plaatje. 

De reacties tijdens de borrel na afloop waren zeer positief; de deelnemers gaven aan veel geleerd te hebben en waren vooral te spreken over de tips, voor directe implementatie in de praktijk.  

Uiteraard staan er de komende tijd nog meer waardevolle congressen op de planning. Zo zal in april 2024 het congres Conflicten en klachten: voorkomen en genezen voor tandartsen en mondhygiënisten plaatsvinden. Via deze link vindt u het volledige congresoverzicht van cursusseizoen 2023-2024. 

icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2024