masker

Bio

Drs. A.R. Hoeksema (Arie) is in 1991 als tandarts afgestudeerd in Groningen. Hij is sinds 1993 gevestigd als tandarts, algemeen practicus in Winschoten en heeft daar samen met een collega het Mondzorgcentrum Winschoten opgericht. Het centrum heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een modern tandheelkundig centrum met momenteel 20 medewerkers. Naast de algemene praktijk is hij sinds 1991 werkzaam in de tandheelkundige zorg aan kwetsbare ouderen, zowel psychogeriatrische als somatische patiënten in verpleeghuizen. Sinds 1999 werkt hij daarvoor nauw samen met Anita Visser (tandarts MFP). Naast de zorg voor kwetsbare ouderen en de algemene praktijk heeft hij zich met name breed geschoold in het vakgebied van de implantologie. Hij richt zich daarbij voornamelijk op de prothetiek in al haar facetten en is daarvoor bij de NVOI geregistreerd als TSVI-p.

icoon usp

The organizational and financial arrangements are made by ACTA-DE

icoon usp

Part of the Academic Center for Dentistry in Amsterdam

icoon usp

Well-established, professional speakers from the field of dentistry

© Copyright Acta DE 2024