masker

Bio

H.P. Wiegman (RU Utrecht, 1977) was werkzaam als algemeen practicus en na zijn afstuderen als socioloog (VU, 1987) daarnaast een aantal jaren als organisatieadviseur bij KPMG. Tevens was hij bestuurlijk actief binnen de tandheelkunde. Sinds 2003 is hij werkzaam bij ACTA als klinisch docent in de onderwijspraktijk. Daarbij is hij onder andere medeorganisator van de subfaculteitbrede en vakoverstijgende ‘ACTA-overalltoets’. Vrijwel al zijn tandheelkundige activiteiten binnen en buiten ACTA zijn erop gericht om tandheelkundig handelen uitsluitend te laten plaatsvinden in het bredere kader van (mond)zorg op de langere termijn, met daarbij een centrale rol voor het zorgplan.

icoon usp

The organizational and financial arrangements are made by ACTA-DE

icoon usp

Part of the Academic Center for Dentistry in Amsterdam

icoon usp

Well-established, professional speakers from the field of dentistry

© Copyright Acta DE 2024