masker

prof. dr. Bas Loomans

Bio

Prof. dr. Bas Loomans heeft Tandheelkunde gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (thans: Radboudumc), waar hij in 2007 ook promoveerde op het gebied van adhesieve tandheelkunde. Hierna werkte hij enkele maanden als gastdocent en onderzoeker op de KU Leuven. In 2021 werd Bas benoemd tot professor Orale Functieleer en Restauratieve Tandheelkunde aan het Radboudumc. Hij is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten en geeft (post)academisch onderwijs in het binnen- en buitenland. Bas is initiator van het ‘Radboud Tooth Wear Project’, een omvangrijk klinisch project dat zich richt op de etiologie en behandeling van ernstige gebitsslijtage. Daarnaast is hij (co-)auteur van 90 internationale publicaties en diverse boeken, evenals begeleider van een zevental promovendi op het gebied van ernstige gebitsslijtage, ‘smart’ composietmateriaal en artificial intelligence. Hij geeft zowel nationaal als internationaal veel lezingen op het gebied van reconstructieve tandheelkunde. Naast zijn werkzaamheden bij het Radboudumc, is Bas ook één dag per week werkzaam als algemeen practicus in de verwijs- en groepspraktijk MondzorgOost in Nijmegen. Hier gaat zijn speciale aandacht uit naar de adhesieve en reconstructieve tandheelkunde bij de behandeling van verworven en aangeboren gebitsafwijkingen, zoals ernstige gebitsslijtage, schisis en amelogenesis imperfecta.

icoon usp

The organizational and financial arrangements are made by ACTA-DE

icoon usp

Part of the Academic Center for Dentistry in Amsterdam

icoon usp

Well-established, professional speakers from the field of dentistry

© Copyright Acta DE 2024