masker

prof. dr. Leander Dubois

Bio

Prof. dr. Leander Dubois heeft tandheelkunde (ACTA) en geneeskunde Amsterdam UMC) gestudeerd. Hij specialiseerde zich tot MKA-chirurg bij het Amsterdam UMC, waar hij ook nu nog werkzaam is en in 2022 werd benoemd tot hoogleraar Maxillofaciale traumatologie. Met zijn onderzoeksgroep probeert hij zowel de primaire opvang als de behandeling van patiënten met aangezichtletsel te verbeteren. Dit doet hij onder andere door technologische innovaties in te zetten en het nut daarvan aan te tonen. Daarnaast is de doelmatigheid van de organisatie van de acute tandheelkundige en kaakchirurgische zorg voor hem een zeer belangrijk thema. Hij heeft meegewerkt aan diverse richtlijnen en standaarden op het gebied van de traumatologie en acute zorg, en geeft over deze onderwerpen regelmatig voordrachten. Ook is Leander als MKA-chirurg verbonden aan het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Binnen de muren van het St. Antonius ziekenhuis houdt hij zich met name bezig met de orthognathische chirurgie.

icoon usp

The organizational and financial arrangements are made by ACTA-DE

icoon usp

Part of the Academic Center for Dentistry in Amsterdam

icoon usp

Well-established, professional speakers from the field of dentistry

© Copyright Acta DE 2024