masker

prof. dr. Ubele van der Velden

Bio

Prof. dr. Ubele van der Velden behaalde zijn diploma Tandheelkunde in 1971 aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1981 met zijn onderzoek ‘Periodontal probing – clinical and histological investigations’ en werd in 1992 benoemd tot hoogleraar Klinische parodontologie bij ACTA. Ubele is (co-)auteur van meer dan 250 wetenschappelijke publicaties. Aanvankelijk was het hoofdthema binnen zijn onderzoek het achterhalen waarom sommige patiënten dermate ernstige parodontitis ontwikkelen dat elementen verloren gaan. Later toonde hij meer belangstelling voor de relatie tussen voeding en parodontale aandoeningen.

Ubele is vele jaren bestuurslid en voorzitter geweest van de afdeling Parodontologie op ACTA. In 2009 ging hij met emiraat, maar is tot op de dag van vandaag actief op de afdeling. Buiten zijn werkzaamheden op ACTA was Ubele bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) en lid van het Consilium Parodontologicum van de NVvP. Verder is hij medeoprichter van de European Federation of Periodontology (EFP) en lid van de Postgraduate Education Committee.

Ubele heeft verschillende prijzen in ontvangst mogen nemen voor zijn (onderzoeks)werk en is erelid van de NVvP en de British Society of Periodontology. In 2010 ontving Ubele een Koninklijke onderscheiding met de benoeming tot Officier in de orde van Oranje Nassau en in 2014 ontving hij de onderscheiding Eminence in Periodontology van de EFP.

icoon usp

The organizational and financial arrangements are made by ACTA-DE

icoon usp

Part of the Academic Center for Dentistry in Amsterdam

icoon usp

Well-established, professional speakers from the field of dentistry

© Copyright Acta DE 2024