masker

Prof. Jef van der Zel Ph.D

CategoriesProthetiek

TopicsDigitale Prothetiek

Availability Lecture, Course

Languages Dutch

Bio

Jef van der Zel rondde zijn studie materiaalkunde af in 1972 aan de TU Delft en werkte daar tot 1977. In 1977 trad hij in dienst als technisch directeur van Elephant Dental B.V. In 1997 promoveerde hij bij de Universiteit van Amsterdam bij prof.dr. Carel Davidson. Hij heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van CAD/CAM systemen, scanners en nieuwe materialen. In 2004 is hij benoemd tot Bijzonder Hoogleraar Computerondersteunde Tandheelkunde aan ACTA. Speerpunten van het onderzoek zijn met CAD/CAM geproduceerde kronen en bruggen met een natuurlijke laagopbouw. Jef geeft bijna wekelijks lezingen over Optimalisatie van zirkoonoxide, Duurzaam Restaureren en Kronen en Bruggen op Implantaten. Tevens is hij technisch directeur bij Cyrtina Dental Group in Zwaag.
Lezing ‘Digitale Prothetiek’
Bij de digitalisering van de tandheelkunde vinden vooral bij het indirect restaureren grote veranderingen plaats. De productie van individuele restauraties gebeurt steeds vaker in geautomatiseerde productie centra, waar tandartsen hun restauraties eenduidig en expliciet kunnen bestellen en laten ontwerpen en produceren. Verplaatsing van de productie naar landen met lage lonen wordt hierdoor steeds minder interessant.
Sinds zirkoonoxide met cnc freesbanken verwerkt kan worden, heeft dit materiaal een grote vlucht genomen in de digitale tandheelkunde. In de slipstream zijn ook digitale verwerking van lithiumdisilicaat, composieten en hybride materialen meegekomen. Deze materialen hebben allen hun specifieke begrenzingen en indicaties.
Om hun problemen met het chippen van porselein bij opgebakken zirkoonoxide op te lossen, namen tandtechnische laboratoria hun toevlucht tot monolithisch volzirkoon. Digitalisering is echter geen vrijbrief voor monolieten. De natuurlijk gelaagde kronen en bruggen, opgebakken met zacht, chipresistent porselein, zoals de samen met de ACTA ontwikkelde Primero kronen en bruggen, bieden een functioneel en esthetisch betere oplossing dan het onnatuurlijk harde, slijtvaste monolithische volzirkoon.
Het adhesief cementeren van zirkoonoxide is eenvoudig en duurzaam, mits het oppervlak op de juiste manier is voorbehandeld. Na het intraoraal passen moet de contaminatie met fosfaat-ionen uit speeksel door stralen of door behandeling met PrimoClean worden verwijderd, om een duurzame hechting te realiseren.
De digitale afdruk heeft zeker voordelen ten opzichte van het conventioneel afdrukken, maar de scanbare 3-in-1 afdruk wint het in veel opzichten van het intra-oraal scannen. Ook in termen van comfort voor de patiënt en de klinische ervaring van de behandelaar is er nauwelijks verschil tussen de scanbare afdruk en het intra-oraal scannen. Intra-oraal scannen kan, na de juiste training en klinische ervaring, een succesvol alternatief zijn voor het conventioneel afdrukken.
Leerdoelen:
U krijgt inzicht in de grenzen en indicaties van nieuwe keramieken en composieten in de digitale tandheelkunde.
U krijgt inzicht in preparatie en cementeer richtlijnen en klinische do’s en don ’t van zirkoonoxide
U krijgt inzicht in de individueel ontworpen CAD/CAM restauraties op pijler elementen en implantaten.
U krijgt inzicht in de digitale workflow als het gaat om het expliciet bestellen van esthetische tandvervanging.
U krijgt inzicht in de mogelijkheden en begrenzingen van intra-oraal scannen en de 3-in-1 scanbare afdruk t.o.v. conventionele afdruktechnieken

icoon usp

The organizational and financial arrangements are made by ACTA-DE

icoon usp

Part of the Academic Center for Dentistry in Amsterdam

icoon usp

Well-established, professional speakers from the field of dentistry

© Copyright Acta DE 2024