11 december 2023

Nieuwe cursus | Motiverende gespreksvoering

Als zorgverlener doet u er waarschijnlijk alles aan om patiënten van het belang van mondhygiëne te overtuigen. Toch kan het dat u een half jaar later met alleen nog maar meer plaque en tandsteen wordt geconfronteerd.

Deze en soortgelijke situaties waarin patiënten ja zeggen maar nee doen als het om adviezen en voorlichting gaat, komen regelmatig voor in de praktijk. Vaak kan veel vermoeidheid en ergernis bij u als professional voorkomen worden door in zulke gevallen motiverende gespreksvoering (MG) toe te passen.


Praktische informatie
Datum             Za 03 februari en za 23 maart 2024
Accreditatie    12.5 KRT-punten | 12.5 KRM-punten
Docent             Ellen Zwart
Klik hier om naar de cursuspagina te gaan.


MG is een gesprekstechniek die gericht is op het vergroten van de intrinsieke motivatie van patiënten om ongezond gedrag te veranderen in gezond gedrag. Hierbij is de patiënt de expert over zijn eigen leven, wensen en mogelijkheden en bent u de professional op tandheelkundig gebied. Deze rolverdeling maakt dat de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van een gezond gebit niet langer alleen bij u ligt, maar dat de patiënt hier ook een groot aandeel in krijgt. Deze manier van samenwerken vergroot zowel uw werkplezier als de kans dat patiënten daadwerkelijk iets met uw adviezen gaan doen; patiënten willen immers vaak wel veranderen, maar niet veranderd worden.

In februari zal de vernieuwde cursus Motiverende gespreksvoering voor het eerst plaatsvinden. De cursus bestaat uit twee online e-learningmodules en twee praktische dagdelen. De modules rondt u voorafgaand aan de praktische dagdelen af op een zelfgekozen tijdstip. Deze beslaan alle theorie over MG. Tijdens de praktische dagdelen vindt de vertaalslag van theorie naar praktijk plaats. Hierbij laat communicatietrainster Ellen Zwart alle uitdagingen die de theorie te bieden heeft, uitvoerig aan bod komen.

Zaterdagochtend 03 februari 2024 staat het eerste praktische dagdeel gepland. Deze ochtend worden vaardigheden als het stellen van motiverende vragen, actief luisteren en het observeren en ombuigen van weerstand getraind. Er wordt stilgestaan bij het vaststellen van de gedragsveranderingsfase waarin patiënten zich kunnen bevinden en hoe u hier het beste op inspeelt. Verder is er voldoende ruimte voor casuïstiek uit de eigen praktijk.  

Na een interval van enkele weken zal op zaterdagochtend 23 maart 2024 het tweede praktische dagdeel plaatsvinden. U heeft MG dan veelvuldig kunnen toepassen bij uw eigen patiënten. Logischerwijs zullen deze ervaringen uit de praktijk tijdens deze cursusdag centraal staan. Er is ruimte voor verdiepende feedback en er zullen tips worden gegeven om de implementatie van MG in uw eigen praktijk nog soepeler te laten verlopen. 

De cursus is geschikt voor tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten, die in de dagelijkse praktijk soms met ‘lastige’ patiënten geconfronteerd worden en een nieuwe manier van samenwerken met de patiënt willen proberen om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Meer informatie over de cursus, het volledige programma en accreditatiepunten vindt u op deze pagina. We hopen u 03 februari in het ACTA-gebouw te mogen ontvangen en zien uw aanmelding graag tegemoet.  

icoon usp

Verbonden aan ACTA

icoon usp

Unieke leergangen in Endodontologie en Implantologie

icoon usp

Korte lijnen met professionals uit de tandheelkunde

© Copyright Acta DE 2024